ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΠΚ. Πρωτοπορία ΗΒ.

για το 2014 – 2015

Πρόεδρος:

 

Αναπλ. Πρόεδρος:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

  University of Manchester

Αντιπρόεδροι:

ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

University of Kent

 

Page 1 of 4 | Next page