ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Πυρήνας των πολιτικών μας θέσεων και φάρος των δράσεων μας είναι η δικαιωμένη ιδεολογία του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Κυρίαρχα ιδεώδη της πολιτικής μας είναι αρχές της ελευθερίας, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η ιδεολογική μας τοποθέτηση δημιουργεί στόχους, καθορίζει σκοπούς, κινητοποιεί δρώντες και τροχιοδρομεί δράσεις. Είναι γι’ αυτό που αποτελεί την πεμπτουσία ολόκληρης της παρουσίας και της δραστηριοποίησης μας.

Έχουμε συγκεκριμένο όραμα για την κοινωνία μας, την ευρωπαϊκή οικογένεια, τον κόσμο:

  • Είμαστε αμετανόητοι υποστηρικτές της ελευθερίας σκέψης, βούλησης και έκφρασης.
  • Εργαζόμαστε με ζήλο και αφοσίωση για τα εθνικά συμφέροντα του τόπου μας.
  • Στηρίζουμε την ανοιχτή κοινωνία των πολιτών και τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
  • Πιστεύουμε στην ισότητα ευκαιριών αλλά και στην αναγνώριση των ικανοτήτων και αναγκών του κάθε ανθρώπου.
  • Είμαστε ταγμένοι υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής. Επιζητούμε μια Κύπρο σύγχρονη στη καρδιά μιας ολοένα και πιο ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα ενισχύει συνεχώς τη θεσμική της αποτελεσματικότητα με κραταιά παρουσία στο διεθνές σκηνικό.
  • Μέσα από τη δράση μας προάγουμε τις αξίες της συμμετοχής στα κοινά, της ανιδιοτελούς προσφοράς, και της συνεχούς συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
  • Αμετάθετος μας στόχος είναι η μεταφορά των νέων ανθρώπων στο επίκεντρο της πολιτικής διαδικασίας. Η αισθητή παρουσία τους στις αρένες, όπου κρίνεται το κοινό τους μέλλον.
  • Βασική επιδίωξη μας είναι ο εκσυγχρονισμός του πολιτικού κόσμου μέσω της προσαρμογής του στα νέα διεθνή, οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης και στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης.