ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

«ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ»

Φοιτητική Παράταξη Κυπρίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

1981

«Η Ρωμιοσύνη εν να χαθεί όντας ο κόσμος λείψη»

Βασίλης Μιχαηλίδης

«Και τα μεν ήδη Παρελθόντα, ποία ανάγκη να μεμφώμεθα μακρότερον, ή όσον συμφέρει τούτο τα παρόντα; Χάριν των μελλόντων όμως, χρέος έχομεν να μη φειδώμεθα κανενός κόπου, εις προάσπισιν των παρόντων. Διότι μας είναι πατροπαράδοτον να αποκτώμεν τας αρετάς με κόπους»

Θουκιδίδου Ιστορία (Μετ. Ελ. Βενιζέλου)

ΑΡΘΡΟΝ 1

ΙΔΡΥΣΗ :

α) Η Φοιτητική Παράταξη Κυπρίων “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” είναι αυτοτελής, πρωτοπόρος, μαζική, συνδικαλιστική πολιτική οργάνωση φοιτητών, αγωνίζεται στα ίδια ιδεολογικά και πολιτικά πλαίσια με τον ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ και αποτελεί το φοιτητικό τμήμα της ΝΕΔΗΣΥ.

β) Η Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” προέρχεται από το φοιτητικό κόσμο και υπέρ των φοιτητών τάσσει την ίδρυση, την λειτουργία, την αποστολή της και όλους τους στόχους και σκοπούς της.

γ) Η Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” είναι οργάνωση Δημοκρατική, ιδεολογική και όχι προσωπική. Είναι οργάνωση αρχών. Στηρίζεται σε βασικές ιδεολογικές αρχές, πιστεύει σ’ αυτές και η τοποθέτηση της προσδιορίζεται από αυτές.

δ) Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” χρησιμοποιεί αποκλειστικά δημοκρατικές μεθόδους και μέσα.

ΑΡΘΡΟΝ 2

ΕΔΡΑ :

Έδρα της Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” είναι η Λευκωσία και ιδρύονται τοπικές οργανώσεις στους τόπους που σπουδάζουν Κύπριοι φοιτητές.

ΑΡΘΡΟΝ 3

ΕΜΒΛΗΜΑ :

Έμβλημα της Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” είναι η “ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΙΩΝΙΟΥ”.

ΑΡΘΡΟΝ 4

ΣΚΟΠΟΙ – ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ :

Α. α) Βασικός σκοπός της Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” είναι η κατά το μέγιστο συμβολή των φοιτητών στους πολύπλευρους αγώνες του μαρτυρικού Ελληνικού Κυπριακού λαού για εθνική αποκατάσταση, δικαίωση και πρόοδο.

β) Το πρώτιστο καθήκον των μελών της Φ.Π.Κ. “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” είναι η πίστη στο ιδανικό της Πατρίδας και η καλλιέργεια υψηλού και αγωνιστικού φρονήματος μεταξύ των Ελλήνων της Κύπρου.

γ) Οι Έλληνες της Κύπρου έχουν δική τους παράδοση και πολιτιστική κληρονομιά που είναι αποτέλεσμα της εθνικής καταγωγής τους.

δ) Η διατήρηση της Εθνικής ταυτότητας είναι αναγκαία για να έχουμε την προοπτική του παρελθόντος αλλά και την προοπτική του μέλλοντος, και για να είμαστε σε θέση να ξέρουμε από που ερχόμαστε και που πάμε. Μόνον οι λαοί που έχουν ισχυρή Εθνική ταυτότητα μπορούν να επιβιώσουν και να πάρουν συνειδητά στα χέρια τους την τύχη της πατρίδας τους.

Page 1 of 13 | Next page